Remedial Teaching Hollands Kroon

Wanneer het leren niet gemakkelijk gaat

Als de instructie in de groep en de hulp op school niet meer genoeg zijn, heeft een kind steun aan extra en meer gespecialiseerde hulp. Deze hulp bij leerproblemen noemen we remedial teaching. Een remedial teacher helpt kinderen met leerproblemen. Dat kunnen problemen zijn met lezen, rekenen, spelling, de manier van leren, maar ook werkhouding- en concentratieproblemen. Sommige leerproblemen zijn tijdelijk. Hierdoor kan achterstand ontstaan. Deze achterstand kan samen met een vakkundige remedial teacher weer worden ingehaald. Andere leerproblemen zijn blijvend. Bijvoorbeeld dyslexie en dyscalculie. Ook kinderen met deze leerproblemen kunnen door remedial teaching hun lees – en rekenvaardigheden verbeteren en leren zo goed mogelijk om te gaan met hun leerproblemen.  

Wij verzorgen onderwijs op maat. Onderwijs dat past bij uw kind.

Door het kind aan te spreken op wat het wel kan, kan het kind met de juiste aanpak weer zin krijgen en plezier beleven aan het leren.
Dat geeft zelfvertrouwen en helpt uw kind weer op weg.

 

Remedial Teaching Hollands Kroon voor professionele leerhulp bij lees-, spelling-, taal- en rekenproblemen. 

Kernbegrippen hierbij zijn: samenwerking met ouders/school, plezier, vertrouwen en vooral: krachtig anders leren.

 

Remedial Teaching Hollands Kroon biedt ook scriptiebegeleiding en professionele leerhulp aan  PABO studenten.

Klik hier voor handige links | Balans, de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag (www.balansdigitaal.nl)


Informatie over SSL-certificaten