Remedial Teaching Hollands Kroon

Wanneer het leren niet gemakkelijk gaat

Heeft uw kind moeite met rekenen, spelling, lezen of taal?  Dan kan Remedial Teaching Hollands Kroon uw kind helpen.

Als de instructie in de groep en de hulp op school niet meer genoeg zijn, dan heeft uw kind steun aan extra en meer gespecialiseerde hulp. Die hulp noemen we remedial teaching en wordt gegeven door een remedial teacher. Een remedial teacher helpt kinderen met leerproblemen. Dat kunnen problemen zijn met lezen, rekenen of taal.  Sommige leerproblemen zijn tijdelijk. Hierdoor kan achterstand ontstaan. Deze achterstand kan samen met een vakkundige remedial teacher weer worden ingehaald. Andere leerproblemen zijn blijvend. Bijvoorbeeld dyslexie en dyscalculie. Ook kinderen met deze leerproblemen kunnen door remedial teaching hun lees – en rekenvaardigheden verbeteren en leren zo goed mogelijk om te gaan met hun leerproblemen. Remedial Teaching Hollands Kroon gaat uit van wat uw kind wel kan en met de juiste aanpak krijgt uw kind weer zin en plezier in leren.  Dat geeft zelfvertrouwen en helpt uw kind weer op weg.

Remedial teaching is méér dan bijles.

Bijles is “les erbij”, méér van hetzelfde. Ook bijles kan voor sommige kinderen zeker nuttig zijn. Voor bijles is echter geen specialistische kennis en ervaring nodig..
Voor remedial teaching wél.

Remedial Teaching Hollands Kroon voor professionele leerhulp bij 

lees-, spelling-, taal- en rekenproblemen. 

Klik hier voor handige links

Informatie over SSL-certificaten